Zygmunt II August

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Skocz do: nawigacja, szukaj
ZygmuntIIAugust-obraz.JPG
Dane Zygmunt II August
Data urodzenia 1.08.1520, godz. 2:03
Miejscowość Kraków (50°03'N;19°57'E)
Strefa czasowa GMT+1:20
Słońce 18° Lwa
Księżyc 13° Ryb
Ascendent 18° Raka


Horoskop Zygmunta II Augusta

Biografia

Wielki książę litewski, król Polski, od 1569 władca zjednoczonego państwa – Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ostatni polski monarcha z linii męskiej dynastii jagiellońskiej. Z powodu bezdzietności króla, który zawarł trzy małżeństwa (w tym jedno tajne), dążono ze strony Polski do zawarcia unii realnej między Polską a Litwą, tak aby związek obu krajów został utrzymany w przyszłości po wygaśnięciu linii dynastycznej. 1 lipca 1569 w Lublinie zawarta została unia, która połączyła ostatecznie Koronę Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie w jedno państwo – Rzeczpospolitą Obojga Narodów ze wspólnym królem, sejmem, pieniądzem i polityką zagraniczną.

Za panowania Zygmunta II Augusta miał miejsce rozkwit literatury i sztuki renesansowej. Od jego imienia pochodzi nazwa miasta Augustów.


Kliknij, by zapoznać się z biografią zamieszczoną na Wikipedii.

Kluczowe wydarzenia

  • 1 września 1520 - chrzest Zygmunta Augusta.
  • 20 lutego 1530 - koronacja na króla Polski w katedrze wawelskiej w wyniku elekcji vivente rege. Był to pierwszy i zarazem ostatni tego typu wybór władcy na tron królewski w Polsce.
  • 15 maja 1543 - wchodzi w związek małżeński z 17-letnią Elżbietą Habsburżanką na Wawelu (później zdradza Elżbietę z Barbarą Radziwiłłówną).
  • 15 czerwca 1545 - umiera żona, Elżbieta.
  • 1547 - tajne małżeństwo z Barbarą Radziwiłłówną zawarte wbrew woli rodziców (7 grudnia 1550 koronacja Barbary na królową Polski, po roku jej śmierć).
  • 29 lipca 1553 - małżeństwo z młodszą siostrą pierwszej żony, Katarzyną.
  • 1 lipca 1569 - zawarta zostaje Unia Lubelska.
  • 7 lipca 1572, godzina 18:00 - śmierć króla. Według Świętosława Orzelskiego zmarł on na suchoty (co zdają się potwierdzać ówczesne relacje o krwotokach i bólach w boku), a śmierć przyśpieszyło rzekomo zażycie napoju miłosnego.
  • 10 września 1573 - zwłoki do tego czasu przebywały w Tykocinie (następnie przewieziono je do Warszawy, a w styczniu 1574 do Krakowa).

Ciekawostki

Zdaniem dr. J. Kubickiego jest bardzo prawdopodobne, że Zygmunt August chorował od młodości na kiłę i dlatego nie doczekał się potomstwa [1].

Źródło horoskopu

Horoskop Zygmunta II Augusta według L. Gauricusa

Horoskop Zygmunta II Augusta znajduje się w zbiorze horoskopów Luci Gaurico Tractaus astrologiae… wydanego w 1540 roku, a więc został on opublikowany, gdy król miał 20 lat. Gaurico podał godzinę 14:03 Post Meridiem (31 lipca), czyli 2:03 rano dnia 1 sierpnia 1520 roku.

Horoskop Zygmunta II Augusta według godziny podanej przez S. Cynarowskiego

Z kolei godzinę 1:00 podaje Stanisław Cynarowski w swojej książce Zygmunt August (Ossolineum, Wrocław 1997, s. 17).

Informacje przekazał Jarosław Gronert, Piotr Piotrowski i Wojciech Suchomski. W uzupełnieniu hasła pomogli Genny i Stary Bosman.