Brożek Jan

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dane Jan Brożek
Data urodzenia 1.11.1585, godz. 00:47
Miejscowość Kurzelów (50°53′N 19°53′E)
Strefa czasowa LMT -1:19:57
Słońce 9° Skorpiona
Księżyc 26° Wodnika
Ascendent 3° Panny
Horoskop Jana Brożka

Biografia

Jan Brożek (Joannes Broscius), zmarły 1652 roku, był polskim uczonym, matematykiem, astronomem, astrologiem, pisarzem, duchownym katolickim, lekarzem, muzykiem, mówcą oraz rektorem (mecenasem) Akademii Krakowskiej. Doktorat z medycyny uzyskał na uniwersytecie w Padwie. Był zwolennikiem teorii kopernikańskiej (napisał pierwszą biografię Mikołaja Kopernika), doceniał też dorobek naukowo-badawczy Arystotelesa i Euklidesa. Ufundował Akademii Krakowskiej książki matematyczne i przyrządy astronomiczne, ufundował także pensje dla astrologów oraz przekazał uczelni swoje zbiory biblioteczne, jak również słynny globus (tzw. Globus Jagielloński), jeden z pierwszych w historii kartografii, na którym zaznaczono kontynent amerykański. Uczony pozostawił po sobie wiele dzieł i rozpraw naukowych.

Jako astrolog przygotowywał horoskopy m.in. dla królów Zygmunta III Wazy i Władysława IV Wazy, królewiczów Jana Kazimierza i Jana Alberta, arcybiskupa gnieźnieńskiego Wawrzyńca Gembickiego, wojewody krakowskiego Jana Tęczyńskiego, czy pisarza Mikołaja Marchockiego. Z bogatej spuścizny Brożka zachował się prognostyk na lata 1633/34, w którym analizuje szczegółowo horoskop rocznego obrotu świata (ingres Słońca w znak Barana). Z kolei w jego raptularzu zachowały się spisane reguły astrologiczne Cardano, Hermesa i Centiloquium Pseudo-Ptolemeusza. Brożek, jak większość ówczesnych uczonych, pobierał honoraria za usługi astrologiczne. Był również profesorem astrologii na Akademii Krakowskiej (1627-1629). Astrologii uczył głównie w oparciu o dzieła arabskiego astrologa Alcabitiusa (al-Quabsi, zm. ok. 967).

Więcej szczegółów biograficznych znajduje się w Wikipedii


Źródło horoskopu

Jan Brożek sam podaje swoją godzinę urodzenia zapisaną w dwóch wariantach (zob. Jan Franke, Jan Brożek (J. Broscius), akademik krakowski, 1585-1652 – jego życie i dzieła, ze szczególnym uwzględnieniem prac matematycznych, Akademia Umiejętności, Kraków 1884, s. 7). Na marginesach efemeryd Origanusa (1558-1628), z których korzystał i które były wówczas bardzo popularne, pozostawił notatki i wykres horoskopu natalnego wraz z wykresami wybranych solariuszy. Swoją datę i godzinę urodzenia (co do minuty) Brożek podał w dwóch systemach rachuby czasu. Pierwszy zapisek odnosi się do tzw. „godzin włoskich” i jest to 1 listopada 1585 roku w ósmej godzinie i piętnastej minucie po zachodzie Słońce. Biorąc pod uwagę fakt, że zachód Słońca był tego dnia o godz. 16:32 LT, toteż odpowiada to godzinie 00:47. Drugi zapisek odnosi się do godzin liczonych od południa. Brożek zapisał: 31 października w trzynastej godzinie i trzeciej minucie liczonych od południa. Lokalne południe przypadało wówczas na godz. 11:44 (koniunkcja Słońca z medium coeli). Jeśli do tej godziny doda się owe trzynaście godzin i trzy minuty, daje to również godz. 00:47 (1 listopada). W związku z tym przyjęliśmy, że Jan Brożek urodził się 1 listopada 1585 roku o godz. 00:47 LMT.

Piotr Piotrowski przypuszcza, że taka precyzja w podaniu godziny urodzenia wskazuje, iż Brożek musiał swój horoskop rektyfikować najprawdopodobniej przy pomocy techniki animodara. Syzygia (przedurodzeniowy nów) wypadła w 29° Wagi, którego władcą jest Wenus położona w horoskopie natalnym w 24° Panny, co koresponduje ze stopniem medium coeli (24° Byka).

Dziękujemy Jakubowi Kamińskiemu za wskazanie materiału źródłowego, jakim jest wspomniana wyżej książka Jana Franka.