Konkordat (1993)

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dane Konkordat
Data 28.07.1993, godz. 12:00 (podpisanie)
25.04.1998, godz. 0:00 (wprowadzenie)
Miejscowość Warszawa
Strefa czasowa GMT+2
Słońce 6° Lwa | 5° Byka
Księżyc 5° Strzelca | 13° Barana
Ascendent 19° Wagi | 22° Strzelca
Horoskop podpisania konkordatu w 1993 roku
Horoskop wprowadzenia w życie postanowień konkordatu


Opis

Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską został podpisany 28 lipca 1993 w siedzibie Rady Ministrów przez arcybiskupa Józefa Kowalczyka, ówczesnego nuncjusza apostolskiego w Polsce, i Krzysztofa Skubiszewskiego, ówczesnego ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w rządzie Hanny Suchockiej.

Ustawa o wyrażeniu zgody na ratyfikację konkordatu została uchwalona dopiero przez Sejm III kadencji w dniu 8 stycznia 1998 r. Dokument ratyfikacyjny został podpisany przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 23 lutego 1998. Tego samego dnia konkordat ratyfikował również papież Jan Paweł II. Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych nastąpiła 25 marca. Konkordat wszedł w życie miesiąc później, 25 kwietnia 1998 r.

W konkordacie uregulowano m.in. kwestie nauczania religii w szkołach publicznych, zakładania i prowadzenia kościelnych placówek oświatowych i wychowawczych, opieki duszpasterskiej nad żołnierzami. Uznana została prawomocność małżeństwa kościelnego, a także potwierdzono prawo Kościoła do posiadania własnych mediów oraz audycji w programach państwowego radia i telewizji. Zgodnie z konkordatem nim dojdzie do ogłoszenia nominacji biskupa przez Stolicę Apostolską, nazwisko kandydata podawane jest do wiadomości rządu polskiego. [1]


Z pełną treścią konkordatu można zapoznać się po kliknięciu na link.

Praktycznie od początku konkordat ten ma swoich przeciwników. Według nich, jest on niekorzystny dla Polski.

Szczególne wydarzenia

  • wrzesień 1990 - wprowadzenie religii do szkół na skutek rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia. [2]
  • kwiecień 1993 - Rzecznik Praw Obywatelskich, Tadeusz Zieliński, uznał, że wyżej wspomniane rozporządzenie łamie wiele przepisów, w tym określoną w Konstytucji, świeckość państwa. Jego skarga złożona do Trybunału Konstytucyjnego w kwietniu została oddalona. [3]
  • 28 lipca 1993, godz. 12:00 - podpisanie konkordatu w siedzibie Rady Ministrów.
  • 8 stycznia 1998 - uchwalenie ustawy o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską.: Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, sporządzonego w Warszawie dnia 28 lipca 1993.
  • 23 lutego 1998 - podpisanie konkordatu przez prezydenta Polski i papieża.
  • 25 kwietnia 1998 - wprowadzenie konkordatu w życie.
  • lipiec 2013 - fala krytyki skierowanej przeciwko konkordatowi: [4], [5], [6].

Źródło

Godzina podpisania konkordatu: http://www.parafia-szklanedomy.pl/konkordat.html

Godzina wprowadzenia konkordatu w życie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19980510318