Bierut Bolesław

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dane Bolesław Bierut
Data urodzenia 18.04.1892, godz. 13:00
Miejscowość Rury (dzielnica Lublina) (51°14′N 22°30′E)
Strefa czasowa GMT+1:24
Słońce 29° Barana
Księżyc 8° Koziorożca
Ascendent 27° Lwa
Horoskop Bolesława Bieruta

Biografia

Polski polityk, działacz komunistyczny, Przewodniczący Krajowej Rady Narodowej od 1944, pierwszy przywódca Polski Ludowej, Prezydent RP od 1947, Przewodniczący KC PZPR od 1948, Prezes Rady Ministrów PRL od 1952, Poseł na Sejm PRL I kadencji, członek Komisji Wojskowej Biura Politycznego KC PZPR nadzorującej tzw. Ludowe Wojsko Polskie od maja 1949.

Od końca 1912 do 1914 był pomocnikiem geometry w Lublinie, przejściowo w 1913 pracując w drukarni w Warszawie. Od grudnia 1918 roku, po zjednoczeniu PPS Lewicy z SDKPiL, należał do Komunistycznej Partii Robotniczej Polski, lecz nie kontynuował działalności. W 1921 należał do założycieli Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jako „Tomasz Biały” był członkiem egzekutywy Komitetu Okręgowego KPRP w Zagłębiu Dąbrowskim. Od maja 1925 do maja 1926 przebywał w Moskwie na kursach partyjnych, pod pseudonimem Jan Iwaniuk. W Moskwie odbył szkolenie w zakresie zasad konspiracji, pracy wywiadowczej i sabotażowej.

Po wybuchu II wojny światowej udał się do Lublina. Powrócił do Warszawy po kapitulacji. W październiku 1939 zbiegł na tereny okupowane przez Armię Czerwoną do Białegostoku. Przebywał potem na obszarze ZSRR i na polskich terenach okupowanych przez ZSRR. Zrzekł się obywatelstwa polskiego i przyjął obywatelstwo ZSRR. W lipcu 1943 dostał zadanie operacyjne i został przerzucony do Polski (Grupa Inicjatywna PPR), gdzie wszedł w skład KC PPR pod nazwiskiem „Bolesław Birkowski”. Od sierpnia 1944 był członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego PPR. 5 sierpnia 1944 został wezwany przez J. Stalina do Moskwy, gdzie uczestniczył w rozmowach z premierem Rządu RP na uchodźstwie Stanisławem Mikołajczykiem. Po powrocie z trwającej 4–11 lutego 1945 konferencji jałtańskiej (faktycznie decydującej o wejściu Polski do strefy wpływów ZSRR i tym samym utracie suwerenności państwowej) wezwał Bieruta do Moskwy. Stalin poinformował Bieruta o ustaleniach jałtańskich, zalecając mu propagowanie umów tej konferencji w kraju jako podstaw „nowej Polski” – co przez większość społeczeństwa zostało uznane za zdradę interesów polskich.

28 czerwca 1945 powołał Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, w którym dominującą rolę odgrywali przedstawiciele ugrupowań komunistycznych i lewicowych. 5 lutego 1947 został wybrany przez Sejm Ustawodawczy (ukonstytuowany w wyniku sfałszowanych wyborów) na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Od 20 listopada 1952 do 18 marca 1954 Bolesław Bierut był Prezesem Rady Ministrów PRL (faktycznie kierował Radą Ministrów nieformalnie od 1950 roku). Sprawując władzę, Bolesław Bierut był realizatorem interesów ZSRR wobec Polski i kierował procesem sowietyzacji. Był inicjatorem i nadzorował sfałszowanie wyborów do Sejmu Ustawodawczego 19 stycznia 1947. W ocenie dzisiejszych historyków był jednym z największych, jeśli nie największym, zbrodniarzy w całej historii Polski – człowiekiem odpowiedzialnym za śmierć wielu tysięcy ludzi.


Z szerszą biografią można zapoznać się na Wikipedii

Kluczowe wydarzenia

  • lipiec 1921 - poślubił Janinę Górzyńską.
  • 4 do 23 października 1923 - był aresztowany i oddany pod nadzór Policji Państwowej. Ponownie aresztowany 15 listopada do 14 grudnia 1923 i zwolniony z powodu braku dowodów. Ponownie aresztowany 9 stycznia 1924. Zwolniony za kaucją 24 stycznia i uniewinniony przez Sąd Okręgowy 30 maja 1924.
  • 11 grudnia 1933 - został aresztowany i wyrokiem z 18 grudnia 1933 (potwierdzonym w lutym 1935 przez Sąd Apelacyjny) skazany na 7 lat więzienia. Więziony był w Warszawie, Mysłowicach, a następnie od 1936 do 1938 w Rawiczu (dzięki czemu udało mu się szczęśliwie dla niego „przeczekać” stalinowskie czystki). Po amnestii w 1938, został uwolniony 11 grudnia 1938.
  • od sierpnia 1944 - był członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego PPR
  • Od 19 do 26 kwietnia 1945 - przebywał w Moskwie na czele delegacji polskiej, gdzie w jego obecności Józef Stalin i Edward Osóbka Morawski podpisali „układ o przyjaźni, wzajemnej pomocy i powojennej współpracy polsko-sowieckiej”
  • 5 lutego 1947 - wybrany na Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Ludowej
  • 15 sierpnia 1948 - Stalin udzielił Bierutowi zgody na usunięcie Gomułki z życia politycznego (Bierut popierał tendencje skrajnie stalinowskie, natomiast Gomułka się temu sprzeciwiał)
  • 22 grudnia 1948 - Bierut został przewodniczącym Komitetu Centralnego PZPR (I sekretarzem KC PZPR)
  • od 20 listopada 1952 do 18 marca 1954 - Bolesław Bierut był Prezesem Rady Ministrów PRL
  • 12 marca 1956 o godz. 21:30 - zmarł w Moskwie, gdzie był gościem XX Zjazdu KPZR (14–25 lutego 1956), na którym Nikita Chruszczow wygłosił tajny referat demaskujący zbrodnie stalinizmu. Okoliczności śmierci B. Bieruta pozostają niejasne.

Życie prywatne

Z usposobienia małomówny i nieśmiały, uczuciowo związany z wieloma kobietami, m.in. z Małgorzatą Fornalską (córka Aleksandra Jasińska-Kania) i Wandą Górską, sekretarką i aktywistką PPR. Od 3 lipca 1921 żonaty z Janiną Górzyńską (córka Krystyna Bierut-Maminajszwili i syn Jan Chyliński pełniący w latach 70 XX w. urząd Ambasadora PRL w Bonn). [1]

Źródło horoskopu

Akt urodzenia publikowany w: "More Maiorum" 4(15), 10.04.2014, s. 67. Informację dostarczył Wojciech Suchomski.