Sobieski Marek (starosta krasnostawski)

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dane Marek Sobieski
Data urodzenia 24.05.1628, godz. 22:05
Miejscowość Złoczów (49°48'N 24°53'E)
Strefa czasowa GMT + 1:39:29
Słońce 4° Bliźniąt
Księżyc 18° Wodnika
Ascendent 3° Koziorożca
Horoskop Marka Sobieskiego

Biografia

Polski magnat, starosta jaworowski i krasnostawski, rotmistrz wojsk koronnych. Był najstarszym synem Jakuba Sobieskiego i jego drugiej żony Teofili z Daniłowiczów, bratem króla Jana III Sobieskiego. Nie założył rodziny.

W 1644 r. objął z cesji ojca starostwo krasnostawskie, przekazując jaworowskie bratu Janowi. W lutym 1646 r. wraz z bratem Janem, wyjechał za granicę, by kontynuować tam naukę stosownie do przygotowanej przez ojca instrukcji. Ochmistrzem dworu młodych Sobieskich i zarazem autorem diariusza ich podróży był Sebastian Gawarecki. Przez Niemcy i Niderlandy dotarł Sobieski do Paryża, gdzie odbywał prywatne studia (czerwiec 1646 r. – maj 1647 r.). Oprócz pogłębiania znajomości języków i przedmiotów humanistycznych odbywał ćwiczenia rycerskie (szermierka, jazda konna). Bracia odbyli następnie objazd Francji (maj – październik 1647 r.) i odwiedzili Anglię (październik – listopad 1647 r.), następnie udali się do Niderlandów (Zjednoczonych Prowincji), gdzie poznawali sztukę fortyfikacyjną.

Marek Sobieski był posłem województwa ruskiego na sejm 1649/50 r. W 1650 r. służył pod rozkazami Jeremiego Wiśniowieckiego, pod Kamieńcem Podolskim we wrześniu tego roku przejściowo zastępował go w dowodzeniu pułkiem. Dnia 13 lipca 1649 r. odznaczył się przy powstrzymywaniu szturmu kozackiego na wały zbaraskie. Swą postawą zdobył znaczną popularność w wojsku i poparcie Jeremiego Wiśniowieckiego.

Wiosną 1652 r. przebywając wraz z chorągwią na leżach, na rozkaz hetmana Kalinowskiego brał Sobieski udział w pacyfikowaniu buntów chłopskich i kozackich w Bracławskiem. Dnia 2 czerwca 1652 r. wraz z kasztelanem czernihowskim Janem Odrzywolskim podczas bitwy pod Batohem na czele kilku chorągwi odpierał ataki ordy. W chwili zatargu części chorągwi z hetmanem Kalinowskim był przy jego osobie i dostał się do niewoli tatarskiej. Dnia 3 czerwca 1652 r. został ścięty z większością polskich jeńców na rozkaz Bohdana Chmielnickiego.


Z szerszą biografią można zapoznać się na Wikipedii

Kluczowe wydarzenia

  • 29 października 1639 - ojciec (Jakub Sobieski) uzyskał zgodę królewską na scedowanie mu starostwa jaworowskiego
  • 22 listopada 1649 - zebrane w kole rycerskim pod Lwowem wojsko poleciło swym posłom na Sejm, aby upomnieli się o nagrodę dla niego.
  • 3 czerwca 1652 - został ścięty z większością polskich jeńców na rozkaz Bohdana Chmielnickiego

Źródło horoskopu

Informację dostarczył Jarosław Gronert.