Moniuszko Stanisław

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dane Stanisław Moniuszko
Data urodzenia 5.05.1819, godz. 4:00 (J)
Miejscowość Ubiel (53°43′N 28°07′E), Białoruś
Strefa czasowa GMT + 1:52
Słońce 26° Byka
Księżyc 1° Ryb
Ascendent 24° Byka
Horoskop Stanisława Moniuszki

Biografia

Polski kompozytor, dyrygent, pedagog, organista; autor ok. 268 pieśni, operetek, baletów i oper. Do jego najsłynniejszych dzieł należą opery: Halka, Straszny dwór i Paria. Miał 10 dzieci.

W dzieciństwie pierwszą nauczycielką gry na fortepianie była jego matka. W 1827 rodzina przyszłego kompozytora postanowiła przenieść się do Warszawy. Tam ośmioletni Moniuszko rozpoczął naukę muzyki u organisty Augusta Freyera. Po trzech latach przeprowadzili się do Mińska, gdzie kontynuował swoją edukację muzyczną. Poznał tam też swoją przyszłą żonę - Aleksandrę Müller. Niebawem, w wieku zaledwie 17 lat, oficjalnie zaręczyli się. W 1837, by móc kontynuować naukę, wyjechał do Berlina. Pod kierunkiem Carla Friedricha Rungenhagena do 1840 roku studiował harmonię, kontrapunkt, instrumentację i dyrygenturę. Do Warszawy przeprowadził się na stałe dopiero w 1858 roku, przyjął tam posadę dyrektora opery, a parę lat później pedagoga w Instytucie Muzycznym w Warszawie.

Aleksander Walicki opisał Moniuszkę następującymi słowami: „Postać i ułożenie Moniuszki były bardzo niepospolite... Wzrostu był miernego, a nawet bardziej niskiego [...]. Oczy błękitne, trochę zezowate, małe, lecz pełne wyrazu. One to głównie nadawały fizjognomii tę cechę wysokiej inteligencji i zapału, która go tak wyróżniała od innych [...]. W obejściu się ze wszystkimi był nadzwyczaj grzecznym i delikatnym, w towarzystwie miał maniery dystyngowane, znamionujące wielkie obycie się ze światem, lecz zarazem i wielką skromność". [1]

Przez większą część swojego życia borykał się z mniejszymi lub większymi problemami finansowymi („Ze mną dzieje się zawsze to samo. Nie płacone długi i procenta pochłaniają wszystkie moje dochody” (list do Edwarda Ilcewicza z sierpnia 1865 r. [2]).


Kliknij, by zapoznać się z biografią zamieszczoną na Wikipedii i Muzykotece Szkolnej.

Kluczowe wydarzenia

 • 1827 - przeprowadzka do Warszawy.
 • 1830 - przeprowadzka do Mińska.
 • 1831-1834 - Moniuszko uczęszczał do mińskiego gimnazjum, jednak opuszcza szkołę po ukończeniu klasy szóstej. Oficjalnym powodem były problemy zdrowotne, Moniuszko od dzieciństwa był chorowity i wątły. Główną przyczyną był jednak fakt szerzącej się rusycyzacji rządowych szkół mińskich. [3]
 • 1836 - w Mińsku poznaje swoją przyszłą żonę.
 • 1837 - przeprowadzka do Berlina na studia.
 • 1838 - berlińska firma Bote und Bock wydała Trzy śpiewy Moniuszki do słów Mickiewicza. Były to pierwsze drukowane utwory młodego kompozytora. Zebrały przychylne opinie.
 • 1840 - zaczyna mieszkać w Wilnie, gdzie pracuje jako organista w kościele św. Jana oraz dyrygent w miejscowym teatrze.
 • 25 sierpnia 1840 - ślub z Anną.
 • 1842 - Moniuszko wyjeżdża po raz pierwszy do Petersburga. Nie otrzymuje jednak godnej propozycji pracy, dlatego wraca.
 • lipiec 1846 - Moniuszko wraz z żoną wyjechał do Warszawy w związku z wystawieniem jednej z jego operetek. Poznaje wtedy Oskara Kolberga, Włodzimierza Wolskiego (librecistę opery Halka) oraz licznych kompozytorów i literatów.
 • 1848 - premiera dwuaktowej Halki.
 • 1 stycznia 1858 - premiera czteroaktowej Halki - odnosi ogromny sukces, staje się znany.
 • 1 sierpnia 1858 - zostaje dyrektorem opery w Warszawie.
 • 1862-1864 - praca nad Strasznym Dworem. Został wystawiony we wrześniu 1865 roku.
 • 1864 - zostaje wykładowcą w Instytucie Muzycznym w Warszawie.
 • 1872 - prasa ostro krytykuje operetkę Beata.
 • 4 czerwca 1872 - umiera na atak serca.

Źródło horoskopu

Informację dostarczył Mirosław Czylek na podstawie książki "Stanisław Moniuszko", oprac. Jan Prosnak, Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1968.

Inne źródło: 5 maja 1819 to najważniejsza data w całej biografii Moniuszki. Tego dnia przyszedł na świat w majątku Ubiel niedaleko Mińska (dzisiejszej stolicy Białorusi). Chcąc pozostawić synowi swoistą pamiątkę, Czesław Moniuszko prowadził dziennik, w którym zapisywał istotne chwile i zdarzenia. Po urodzinach syna zanotował: „Urodziłeś się w maju, kochany Stasiu. Wielki był kłopot nimeś przyszedł na świat, pięć dni matka się dręczyła w bólach; już posłano po operatora; ale modły gorące i łaska Boża szczęśliwie rozwiązała dnia 5 maja o 4 z rana godzinie. Ochrzczono cię 8 maja i dano imię twojego dziada, abyś był tak bogobojnym i szczęśliwym”. [4]