Kossak-Szczucka Zofia

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dane Zofia Kossak-Szczucka
Data urodzenia 10.08.1889, godz. 02:00
Miejscowość Kośmin (51°33′N 21°59′E)
Strefa czasowa GMT +1.24 GMT
Słońce 18° Lwa
Księżyc 2° Wodnika
Ascendent 19° Raka
Horoskop Zofii Kossak - Szczuckiej

Biografia

Była córką Tadeusza Kossaka (brata bliźniaka Wojciecha) i Anny Kisielnickiej-Kossakowej, siostrą stryjeczną satyryczki Magdaleny Samozwaniec i poetki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej oraz wnuczką Juliusza Kossaka. W większości publikacji figuruje rok 1890 jako data jej narodzin; po dotarciu do nieznanych wcześniej dokumentów okazało się, że przyszła na świat rok wcześniej.

Debiutancka książka Zofii Kossak Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917-1919 (Kr 1922, Wwa 1996) dała początek nurtowi prozy wspomnieniowej, do którego należy m.in. Z otchłani (Cz 1946, Oświęcim 1998), przedstawiająca obozowe doświadczenia K.: na tle literatury "lagrowej" wyróżnia się optymistyczna wizja, zgodnie z którą człowiek jest w stanie zachować godność nawet w najskrajniejszych warunkach hitlerowskiego obozu. [1]

K. podejmowała również problematykę uniwersalną, czego przykładem jest najbardziej znane jej dzieło - cykl powieściowy dotyczący wypraw krzyżowych - Krzyżowcy (I-IV, Pz 1935, Wwa 1999), historii Królestwa Jeroz. - Król trędowaty (Pz 1937, Bielsko-Biała 1990) oraz postaci św. Franciszka - Bez oręża (I-II, Pz 1937, Wwa 1983); powieści wchodzące w skład tej trylogii były tłumaczone na wiele języków. Pogłębione studia hist., sięganie do wielu dokumentów źródłowych przed napisaniem każdego z dzieł hist. miało szczególne znaczenie w przypadku powieści z czasów krucjat, gdzie sceną wydarzeń była średniow. Europa oraz Bliski Wsch. [2]

Autorka głośnego protestu Zofii Kossak-Szczuckiej, dokumentu powstałego podczas II wojny światowej [3]. Dotyczył on zdecydowanej niezgody środowisk katolickich wobec zagłady Żydów na terenie okupowanej Polski. Więziona na Pawiaku, uwolniona, powstaniec warszawski.


Z szerszą biografią można zapoznać się na Wikipedii. Ważny biogram znajduje się również na stronie Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej

Kluczowe wydarzenia

 • 1906 - pracowała jako nauczycielka w Warszawie.
 • 1915 - wyszła za mąż za Stefana Szczuckiego.
 • 1921 - zamieszkała w Górkach Wielkich, po śmierci męża.
 • 1925 - ponownie wyszła za mąż, za Zygmunta Szatkowskiego.
 • 1926 - urodziło się dziecko, Witold.
 • 1928 - urodziło się dziecko, Anna.
 • 11 sierpnia 1942 - wydano konspiracyjnie w nakładzie 5000 sztuk w Warszawie "Protest". Został on opublikowany w kilka tygodni po rozpoczęciu wielkiej akcji likwidacyjnej w Getcie Warszawskim.
 • wrzesień 1942 - wraz z Wandą Krahelską powołała Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom, przekształcony wkrótce w Radę Pomocy Żydom "Żegota". Za tę działalność, po wojnie odznaczona została medalem "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata".
 • 27 sierpnia 1943 - została przypadkowo aresztowana pod nazwiskiem Zofii Śliwińskiej i osadzona na Pawiaku.
 • 5 października 1943 - skierowano ją z Pawiaka do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu - Brzezince. Tam rozwinęła akcję kulturalno - oświatową, organizowała odczyty i pogadanki.
 • 20 maja 1944 - zostaje rozpoznana i przetransportowana na Pawiak.
 • 28 lipca 1944 - na skutek usilnych starań władz podziemnych, wspartych znaczną sumę pieniężną zostaje zwolniona z Pawiaka, mimo że wcześniej sąd gestapowski skazał ją na karę śmierci.
 • 1945 - skierowana w misji Polskiego Czerwonego Krzyża do Londynu, pozostała na emigracji przez 12 lat, ze względów bezpieczeństwa (wszystkie jej utwory cenzurowano w Polsce).
 • 15 sierpnia 1945 odleciała wraz z córką Anną do Anglii. Do kraju powróciła wraz z mężem Zygmuntem Szatkowskim 21 lutego 1957 r.
 • 1957 - po powrocie do kraju w osiadła ponownie w Górkach Wielkich.
 • Na trzy miesiące przed swoją śmiercią pisała do Melchiora Wańkowicza (źródło: [4]): Rok 1967 był dla nas ciężki, literacko nieproduktywny, za to bogaty w choroby. Ostatnio parę miesięcy przeleżałam na serce. Ufamy jednak oboje, że rok 1968 będzie pomyślniejszy i ukończymy nareszcie IV tom "Dziedzictwa". Jeżli Bóg pozwoli wiosną przyjedziemy do Warszawy i z radością myślimy o długiej gawędzie z Wami Obojgiem. Nim to nastąpi, wiele, wiele słów wiernej przyjaźni.
 • 9 kwietnia 1968 - zmarła w Bielsku - Białej.

Ciekawostki

Wypowiedź Władysława Bartoszewskiego: Zetknięcie z Zofią Kossak (...) przekonało mnie, że mam do czynienia z człowiekiem, dla którego Bóg i ojczyzna to nie są hasła, to jest treść codziennego postępowania, choć tych haseł nie używała. (...) Nigdy tego nie zapomniałem i nigdy nie przestałem być wdzięczny. Jak mnie młodzi ludzie pytają dziś o moje autorytety, to mówię o niektórych nauczycielach, bo na to zasługują, (...) ale z żarem i przekonaniem mówię: Zofia Kossak. Gdybym nie spotkał Zofii Kossak, to nie byłbym tym samym człowiekiem. W wielkim stopniu dzięki niej wybierałem pewne drogi i podejmowałem pewne decyzje. [5]

Źródło horoskopu

Informację podał Wojciech Suchomski na podstawie aktu urodzenia [6]. Dziękujemy Genny za pomoc w uzupełnieniu hasła na podstawie: [7]