Korfanty Wojciech

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dane Wojciech Korfanty
Data urodzenia 20.4.1873, godz. 10:00
Miejscowość Siemanowice Śląskie (Sadzawka) ( 50°19′N 19°01′E)
Strefa czasowa GMT+1.24
Słońce 1° Byka
Księżyc 2° Koziorożca
Ascendent 25° Raka
Horoskop Wojciecha Korfantego

Biografia

Polski przywódca narodowy Górnego Śląska, związany z chrześcijańską demokracją. Po niekorzystnej dla Polaków interpretacji wyników [Plebiscyt na Górnym Śląsku (1921)|plebiscytu], przeprowadzonego zresztą w atmosferze wzajemnego zastraszenia, terroru oraz obustronnej manipulacji (np. po stronie niemieckiej sprowadzenie 180 000 wyborców niezwiązanych bezpośrednio ze Śląskiem), proklamował i stanął na czele III powstania śląskiego. W odrodzonej Polsce w latach 1922–1930 sprawował mandat posła na Sejm I i II kadencji. Związany był z Chrześcijańską Demokracją (ChD). W obliczu niepowodzenia misji stworzenia gabinetu Artura Śliwińskiego, 14 lipca 1922 został desygnowany przez Komisję Główną Sejmu RP na premiera rządu. Jednak wobec protestu swojego przeciwnika, naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego i groźby przeprowadzenia strajku generalnego przez PPS, nie rozpoczął formowania rządu, a 29 lipca komisja wycofała jego desygnację.

Rok 2009 został ustanowiony przez Sejmik Województwa Śląskiego Rokiem Korfantego.


Z szerszą biografią można zapoznać się na Wikipedii

Kluczowe wydarzenia

 • 14 sierpnia 1895 - relegowany z klasy maturalnej za szerzenie kultury polskiej
 • 11 września 1902 - Korfanty uczestniczył w spotkaniu mającym na celu reaktywację Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Katowicach. Na zebraniu większością głosów wybrano go prezesem tej organizacji
 • 1901–1908 - był członkiem Ligi Narodowej, w ramach której współpracował z Romanem Dmowskim
 • 5 października 1903 - ślub z Elżbietą Szprotówną, czwórka dzieci
 • 1903–1912 i 1918 - poseł do Reichstagu oraz pruskiego Landtagu (1903–1918), gdzie przystąpił do Koła Polskiego
 • 24 maja 1909 - zawiązało się w Poznaniu Polskie Towarzystwo Demokratyczne, gdzie Korfanty reprezentował Śląsk
 • 1920 - był Polskim Komisarzem Plebiscytowym na Górnym Śląsku
 • 14 lipca 1922 - desygnowany przez Komisję Główną Sejmu RP na premiera rządu, z powodu silnej opozycji kandydatura została wycofana
 • październik do grudnia 1923 - był wicepremierem w rządzie Wincentego Witosa
 • 1930 - aresztowany i wraz z posłami Centrolewu osadzony w twierdzy brzeskiej, jednak z samego procesu brzeskiego został wyłączony
 • W kwietniu 1939 - po wypowiedzeniu przez III Rzeszę układu o nieagresji i niestosowaniu przemocy, powrócił do Polski, jednak mimo chęci walki z Niemcami został aresztowany i osadzony na Pawiaku. Pomimo protestów opinii publicznej spędził tam prawie 3 miesiące. Ciężko chory, zwolniony został 20 lipca 1939 – prawdopodobnie z obawy, by nie zmarł w więziennej celi.
 • 17 sierpnia 1939 - zmarł w szpitalu św. Józefa przy ul. Emilii Plater w Warszawie. Z jego śmiercią związane jest wiele niejasności. Jedna z hipotez mówi, że otruto go oparami arszeniku

Źródło horoskopu

Na podstawie aktu chrztu. Jan E. Lewandowski, "Wojciech Korfanty", Videograf, Katowice 2009, s. 14.

Informację dostarczył Jarosław Gronert