Władysław II Jagiellończyk

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dane Władysław II Jagiellończyk
Data urodzenia 1.03.1456, godz. 21:00
Miejscowość Kraków ( 50°03′N 19°56′E)
Strefa czasowa GMT +1:20
Słońce 21° Ryb
Księżyc 17° Koziorożca
Ascendent 25° Wagi
Horoskop Władysława II Jagiellończyka

Biografia

Król czeski od 1471, węgierski od 1490, syn króla polskiego Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, córki króla Niemiec, Czech i Węgier Albrechta II Habsburga.

Władysław został w 1470 roku wyznaczony na następcę tronu przez króla czeskiego Jerzego z Podiebradów w zamian za pomoc Polaków w walce Jerzego z królem węgierskim i pretendentem do czeskiej korony, Maciejem Korwinem. Układem w Grazu Kazimierz Jagiellończyk uzyskał poparciem dla sukcesji syna w Czechach ze strony cesarza Fryderyka III Habsburga. W 1471 roku Jerzy zmarł, a zdominowany przez sprzyjających Jagiellonom utrakwistów sejm czeski zebrany w Kutnej Horze wybrał Władysława na króla.

W 1490 r., po śmierci Macieja Korwina [1] doszło do podwójnej elekcji na Węgrzech: wybrano jednocześnie Władysława oraz jego brata, Jana Olbrachta. Władysław ożenił się z wdową po Korwinie, królewną neapolitańską Beatrycze. Między braćmi wybuchła wojna. W 1491 r. Władysław pokonał Olbrachta w bitwie pod Koszycami. Przy mediacji ojca walczących doszło w Koszycach do ugody, na mocy której królem czeskim pozostał Władysław, a Jan Olbracht uzyskał prawa do korony w razie jego bezpotomnej śmierci. W 1494 doszło do zjazdu Jagiellonów w Lewoczy, gdzie Jan Olbracht i pozostali bracia postanowili wspierać Władysława jako króla Węgier. W 1497 Władysław nie udzielił Janowi Olbrachtowi obiecanej pomocy wojskowej podczas wyprawy tego ostatniego do Mołdawii, co przyczyniło się do polskiej klęski pod Koźminem. Mimo to w 1498 r. bracia zawarli przymierze przeciw Turkom Osmańskim.


Z szerszą biografią można zapoznać się na Wikipedii. Z kaleidarium można zapoznać się na Dzieje Krakowa.

Kluczowe wydarzenia

 • 1 października 1467 - został oddany pod opiekę Jana Długosza [2]
 • 16 maja 1468 - poseł czeski Albrecht Kostka, w imieniu króla Jerzego z Podbieradów [3], złożył przyrzeczenie królewiczowi polskiemu następstwa tronu czeskiego [4]
 • 27 maja 1471 - początek panowania w Czechach (data uznania za króla przez sejm czeski)
 • 22 sierpnia 1471 - koronowany na króla Czech [5]
 • 19 lub 20 sierpnia 1476 - poślubił per procura [6] Barbarę Hohenzollern. Właściwy ślub i koronacja Barbary miały odbyć się w Pradze 17 lutego 1477, termin ten nie został dotrzymany, a małżeństwo zostało po 24 latach unieważnione przez papieża.
 • 21 lipca 1479 - Pokój w Ołomuńcu, który zakończył wieloletni konflikt o koronę czeską [7]
 • 15 lipca 1490 - początek panowania na Węgrzech
 • 18 sierpnia 1490 - koronowany na Węgrzech
 • 4 października 1490 - poślubił Beatrycze Aragońską [8]
 • 7 czerwca 1492 - umiera ojciec, król polski Kazimierz IV Jagiellończyk
 • 3 lub 7 kwietnia 1500 - papież Aleksander VI unieważnia dwa poprzednie śluby
 • 6 października 1502 - poślubił w Budzie Anne de Foix [9]
 • 23 lipca 1503 - rodzi się córka Anna, pierwsze dziecko króla Władysława II [10]
 • 1 lipca 1506 - rodzi się jedyny syn, Ludwik II Jagiellończyk [11]
 • 13 marca 1516 - zmarł w Budzie [12]

Ciekawostki

Był władcą słabym, stale w kłopotach finansowych, jednak doceniał sztuki piękne, z jego inicjatywy dokonano przebudowę zamku hradczańskiego (sala Władysławowska, schody jeździeckie), wystrój Kaplicy Świętowacławskiej w katedrze praskiej, Bramę Prochową w Pradze i liczne renesansowe budowle na Węgrzech [13]

Źródło horoskopu

Jan Długosz: Dzieła wszystkie, s. 205, tom V, ks XII, Kraków 1870

"W Poniedziałek, nazajutrz po Niedzieli trzeciej postu, to jest dnia pierwszego miesiąca Marca, po godzinie dziewiątej (post tertiam horam) w no cy, Elżbieta królowa Polska powiła syna dziwnej nadobności, kształ tnego i na schwał urodnego ciała. Gwiazdarze przepowiadali, że postać nieba i położenie planet w godzinie jego przyjścia na świat wróżyły mu pomyślną przyszłość i panowanie nad wielu narodami i królestwy. W oktawę uroczy stości Wielkiejnocy ochrzczony przez Tomasza biskupa Krakowskiego przyjął imię dziada swego Władysława".


Podobną godzinę podaje profesor Maria Bogucka w książce "Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy", wydanej nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego. Opiera się na wymienionym powyżej Janie Długoszu, jako materiale źródłowym:

"...po godzinie dziewiątej w nocy - podaje skrupulatny kronikarz - Elżbieta, królowa polska, powiła syna dziwnej nadobności (...)"


Informację dostarczył Mirosław Czylek