Układ Warszawski

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Horoskop podpisania Układu
Data: 14.05.1955, godz. 10:00
Ascendent: 16°28' Lwa
Horoskop wejścia w życie
Data: 4.06.1955, godz. 0:00
Ascendent: 0°43' Raka


Opis

Układ Warszawski (oficjalna nazwa: Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej) był sojuszem polityczno-wojskowy państw tzw. bloku wschodniego z dominującą rolą ZSRR. Układ podpisano 14 maja 1955 w Warszawie, a umowa weszła w życie z dniem 4 czerwca 1955, gdy dokumenty ratyfikacyjne zostały złożone Rządowi PRL przez ostatnią z układających się stron – Ludową Republikę Albanii. Sejm PRL ratyfikował układ uchwałą z dnia 19 maja 1955. Układ miał funkcjonować przez 30 lat. 26 kwietnia 1985 jego ważność przedłużono o następne 20 lat (w tej samej sali w Pałacu Namiestnikowskim, gdzie potem prowadzono obrady okrągłego stołu). Istniał do 1 lipca 1991.

Z szerszym opisem można zapoznać się na Wikipedii.

Kluczowe wydarzenia

  • 14 maja 1955 - podpisanie Układu.
  • 4 czerwca 1955 - wejście Układu w życie.
  • 21 sierpnia 1968 - 5 państw Układu przeprowadziło interwencję podczas Praskiej Wiosny w Czechosłowacji.
  • 26 kwietnia 1985 - przedłużenie ważności Układu o następne 20 lat.
  • 25 lutego 1991 - w Budapeszcie podpisano umowę o zaprzestaniu współpracy wojskowej w ramach Układu.
  • 1 lipca 1991 - rozwiązanie Układu.

Bibliografia

Pierwszy horoskop: N. Campion, "Das Buch der Welthoroskope", Edition Astrodata, Wettswil 1991, s. 429 (bazuje na J. P. Jain, "A Documentary Study of the Warsaw Pact"). Drugi horoskop: fakt historyczny