Reiski Artur

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dane Artur Reiski
Data urodzenia 30.09.1857, godz 5:00
Miejscowość Drzewica (51N27; 20E28)
Strefa czasowa GMT +1:22
Słońce 7° Wagi
Księżyc 22° Wodnika
Ascendent 26° Panny
Horoskop Artura Reiskiego


Biografia

Baron, historyk polski, genealog, heraldyk, prawnik.

Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 1883 obronił doktorat. Osiadł w rodzinnej Drzewicy, gdzie wykonywał obowiązki sędziego pokoju oraz poświęcił się badaniom heraldycznym. O 1899 współpracował z Adamem Bonieckim przy wydawaniu Herbarza polskiego. Po śmierci Bonieckiego w 1909 sam wydał trzy tomy Herbarza (do tomu XVI, do hasła "Makomaski"). Swoje archiwum zapisał młodemu historykowi Włodzimierzowi Dworzaczkowi, który kontynuował prace nad Herbarzem do 1944, kiedy materiały uległy zniszczeniu w pożarze Biblioteki Krasińskich w Warszawie w czasie powstania warszawskiego [1]


Kliknij, by zapoznać się z szerszą biografią zamieszczoną na Wikipedii.

Źródło horoskopu

More Maiorum 4(15) z 10 kwietnia 2014, s. 57

Informację dostarczył Wojciech Suchomski.