Przemysł II

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dane Przemysł II
Data urodzenia 14.10.1257, godz. 06:45
Miejscowość Poznań ( 52°24′N 16°56′E)
Strefa czasowa
Słońce 29° Wagi
Księżyc 28° Strzelca
Ascendent 30° Wagi
Horoskop Przemysła II

Biografia

Władca z dynastii Piastów (ostatni męski przedstawiciel linii wielkopolskiej), książę poznański w latach 1257–1279, książę wielkopolski w latach 1279–1296, książę krakowski w latach 1290–1291, książę Pomorza Gdańskiego w latach 1294–1296, król Polski w latach 1295–1296. Pochodził z wielkopolskiej linii dynastii Piastów. Był synem księcia wielkopolskiego Przemysła I i księżniczki śląskiej Elżbiety. Urodził się jako pogrobowiec, z tego powodu wychowywał się na dworze swego stryja Bolesława Pobożnego. Własną dzielnicę – księstwo poznańskie – otrzymał w 1273. Sześć lat później, po śmierci stryja, objął także księstwo kaliskie.

Współpracując z arcybiskupem gnieźnieńskim Jakubem Świnką, dążył do zjednoczenia księstw piastowskich. Nieoczekiwanie w roku 1290 na mocy testamentu księcia wrocławskiego Henryka IV Prawego udało mu się objąć księstwo krakowskie. Nie mając jednak dostatecznego poparcia ostatecznie zdecydował się ustąpić z Małopolski, która znalazła się wówczas pod panowaniem Wacława II.

Po śmierci księcia gdańskiego Mściwoja II w 1294, zgodnie z ustaleniami układu kępińskiego z 1282, Przemysł II objął Pomorze Gdańskie. Wzmocniło to jego pozycję i umożliwiło koronację na króla Polski. Ceremonia odbyła się 26 czerwca 1295 w Gnieźnie, a przewodził jej arcybiskup Jakub Świnka. Zaledwie dziewięć miesięcy później, 8 lutego 1296, Przemysł II został zamordowany z rąk zabójców nasłanych przez margrabiów brandenburskich. Za śmierć Przemysła oskarżano także rody Nałęczów i Zarębów, jednak udział tych rodzin uznaje się za mało prawdopodobny. Przemysł II doczekał się tylko jednego potomka, córki Ryksy Elżbiety. Chociaż Przemysł II był królem Polski przez zaledwie kilka miesięcy, to jednak jego koronacja miała olbrzymie znaczenie dla losów Polski. Fakt ten podkreślał bowiem, że Królestwo Polskie nadal istnieje, nawet jeśli nie ma jednego pełnoprawnego władcy nad wszystkimi polskimi ziemiami. [1]


Z szerszą biografią można zapoznać się na Wikipedii - artykuł na medal i polskatradycja.pl

Kluczowe wydarzenia

  • 4 czerwca 1257 - przedwcześnie zmarł ojciec, książe poznański Przemysł I
  • 16 stycznia 1265 - w swoich dobrach w Modrzu zmarła matka księcia, Elżbieta wrocławska. Odtąd całkowitą opiekę nad Przemysłem sprawował stryj Bolesław (Pobożny)
  • 1273, prawdopodobnie w połowie października - związek małżeński bratanka Bolesława, księcia Przemysła II, z wnuczką i wychowanicą księcia zachodniopomorskiego Ludgardą ("A gdy ją ujrzał, spodobała mu się jej osoba. I tamże w kraju wspomnianego księcia Barnima, w mieście Szczecinie, pojął ją za żonę. A stało się to, gdy kończył szesnasty rok życia"). Małżeństwo Przemysła trwało do 1283 roku, kiedy to Ludgarda zmarła. Przemysł długo nosił żałobę po swojej małżonce, choć według niektórych źródeł to właśnie on nakazał udusić Ludgardę. Przez dziesięć lat małżeństwa Przemysł nie doczekał się potomków. [2]
  • 1279 - Bolesław Pobożny zmarł (13 lub 14 kwietnia) i Przemysłowi przypadła cała Wielkopolska
  • 23 czerwca 1290 - umiera Henryk Prawy, nadanie księstwa krakowskiego i sandomierskiego Przemysłowi (rozbieżności historyków - dop. red.), który zrzekł się tytułu na rzecz władcy czeskiego Wacława II
  • 13 kwietnia 1293 - ślub z Małgorzatą Brandenbuską
  • 26 czerwca 1295 - koronacja królewska Przemysła i jego trzeciej żony Małgorzaty w katedrze gnieźnieńskiej
  • grudzień 1294 - objęcie władzy na Pomorzu Gdańskim
  • 8 lutego 1296 - Przemysł II ginie w tragicznych okolicznościach

Źródło horoskopu

Informację podał Jarosław Gronert.


Wikipedia podaje za Kroniką Wielkopolską (Kronika wielkopolska, Warszawa 1965, ks. 119, s. 260-261) taką oto informację: „W tym samym roku (tj. w 1257) urodził się syn Przemysła dobrego księcia Wielkopolski, w Poznaniu, w niedzielny poranek, w uroczystość św. Męczennika Kalista. I gdy kanonicy poznańscy i wikariusze śpiewali modlitwy poranne, pod koniec dziewiątej lekcji przyszedł zwiastun i doniósł o narodzeniu chłopca. Więc natychmiast doniosłym głosem zaczęli śpiewać Te Deum laudamus – tak ze względu na poranne oficjum, jak z radości z powodu narodzin chłopca – by chwalić Boga, że tak wielką łaską raczył pocieszyć Polaków