Polskie Towarzystwo Astrologiczne (PTA)

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dane Polskie Towarzystwo Astrologiczne
Data 13.08.2009, godz. 10:24
Miejscowość Warszawa (52°13′N 21°00′E)
Strefa czasowa GMT+2
Słońce 21° Lwa
Księżyc 16° Byka
Ascendent 14° Wagi
Horoskop Polskiego Towarzystwa Astrologicznego

Opis

Polskie Towarzystwo Astrologiczne (PTA) zostało zarejestrowane 13 sierpnia 2009 roku. PTA posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz statutu. Siedzibą PTA jest Warszawa. Działalność Towarzystwa oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.


Cele Statutowe Towarzystwa:

 • Poznawanie i badanie współwystępowania zjawisk zachodzących na Ziemi i we Wszechświecie oraz ich znaczenia dla życia człowieka i przebiegu wszelkich procesów zachodzących na Ziemi, w szczególności biologicznych, społecznych i ekonomicznych.
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie upowszechniania wiedzy astrologicznej w społeczeństwie.
 • Pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności fachowych członków Towarzystwa.
 • Prowadzenie działalności kulturalnej związanej z astrologią, w szczególności badań, ochrony i dokumentacji astrologicznego dziedzictwa kulturalnego.
 • Rozwijanie kontaktów i współpracy z organizacjami prowadzącymi podobną działalność w UE i na świecie, ochrona zawodu i etosu astrologa.


Działalność:

 • organizacja warsztatów, wykładów oraz konferencji astrologicznych
 • Biblioteka PTA (dotychczas ukazało się pięć tomów) [1]
 • tworzenie Bazy Horoskopów PTA


Więcej o historii i władzach Polskiego Towarzystwa Astrologicznego

Strona Główna Polskiego Towarzystwa Astrologicznego

Kluczowe wydarzenia

 • 5 marca 2011 roku, godz. 10:00 - I zjazd PTA [2] [3]
 • 13 października 2012, godz. 10:00 - II konferencja PTA "Sport i rekreacja w astrologii" [4]
 • 24 listopada 2012 - Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PTA (podjęto kilka uchwał i wybrano Panią Margot Graham na prezesa PTA)
 • 10 grudnia 2012, godz. 18:00 - inauguracja Biblioteki Polskiego Towarzystwa Astrologicznego [5]
 • 17 marca 2013, godz. 10:00 - Walne Zebranie Członków PTA (wybór nowego zarządu, wybrano dr. Piotra Piotrowskiego na prezesa PTA)
 • 15 kwietnia 2013, godz. 11:40 - oficjalne uruchomienie Bazy horoskopów PTA
 • 8-9 czerwca 2013 - Weekend z astrologią [6]
 • 21-22 września 2013 - Weekend z astrologią [7]
 • 19-20 października 2013, godz 09:32 - III Konferencja PTA "Człowiek i kosmos". [8] W trakcie konferencji, w niedzielę około godziny 14:57 po raz pierwszy wręczono Nagrodę im. Franciszka Prengla, którą pośmiertnie przyznano Panu dr. hab. Tadeuszowi Doktórowi. [9]


Horoskop inauguracji Biblioteki PTA
Data: 10.12.2012, godz. 18:00
Horoskop oficjalnego otwarcia Bazy horoskopów PTA
Data: 15.04.2013, godz. 11:40
Horoskop wręczenia Nagrody im. Franciszka Prengla
Data: 20.10.2013, godz. 14:57


Źródło horoskopu

Godzinę rejestracji Polskiego Towarzystwa Astrologicznego udostępnił Andrzej Opejda.