Magnuszewski Dominik

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dane Dominik Magnuszewski
Data urodzenia 21.06.1810, godz. 20:00
Miejscowość Warszawa (52°13′N 21°00′E)
Strefa czasowa GMT +1:24
Słońce 30° Bliźniąt
Księżyc 2° Ryb
Ascendent 26° Strzelca
Horoskop Dominika Magnuszewskiego

Biografia

Polski dramatopisarz, poeta, prozaik. Pochodził z rodziny szlacheckiej. Ojciec Hiacynt Magnuszewski posiadał wieś Ustanów pod Piasecznem, matką była Marianna z Borakowskich. W czasie nauki w Liceum Warszawskiem i na Wydziale Prawa na Królewskim Uniwersytecie Warszawskim przyjaźnił się z Chopinem, Krasińskim, Gaszyńskim i Henrykiem Cieszkowskim. Uczestniczył w powstaniu listopadowym w stopniu podporucznika.

Twórczość Magnuszewskiego była bliska romantycznemu ekspresjonizmowi. Stosunek do historii pokrewny był podejściu Wiktora Hugo horoskop WH. ->. Dramat idei swobodnie łączył z obyczajowym studium epoki, epickość z liryzmem, stosował jaskrawe efekty. Ideą historiozoficzną Magnuszewskiego było przekonanie o walce w historii Polski sprzecznych sił – ducha narodowego i cudzoziemszczyzny, w których to zmaganiach rodzimość i polska racja stanu przegrywały. Nie jest dziś twórcą szerzej znanym, ponieważ, żyjąc w bardzo niespokojnych czasach, nie miał szczęścia do debiutu - nie opublikował swoich młodzieńczych wierszy, natomiast wydania poezji powstańczej zabroniła mu cenzura [1].

Autor m.in. nie ukończonego dramatu współczesnego Rozbójnik salonowy (fragmenty w Dzienniku Mód Paryskich 1841-1843 i Bibliotece Warszawskiej 1844, całość w Dziełach 1857), którego romantyczny bohater, walczący z obłudą i złem świata, popełnia samobójstwo. W Uwagach nad dramatem polskim (Ziewonia tom 2, 1838) nakreślił teorię dramatu romantycznego. Ceniona przez dzisiejszych badaczy proza, jak opowiadania Zemsta panny Urszuli (Prace Literackie 1839), Posiedzenie Bacciarellego, malarza i Krwawy chrzest 1074 (w zbiorze Niewiasta polska w trzech wiekach, 1843). Pośmiertnie Poezje I (1853), Dzieła (t. 1, 1857, 1877), Wiersze z okresu powstania listopadowego (1986) [2].


Z szerszą biografią można zapoznać się na Wikipedii

Ciekawostki

Siostra Anna (1811-1899) wyszła za znanego literata warszawskiego Kazimierza Władysława Wóycickiego [3].

Dotknęła go niestety "choroba artystów", czyli gruźlica, która uniemożliwiła mu dokończenie wielu utworów, dlatego nawet jemu współcześni nie znali jego twórczości w całości [4]. Dziś stwierdza się, że utwory Dominika Magnuszewskiego są nowatorskie formie i wyprzedzają swoje czasy, a postać tego twórcy przywodzi na myśl innego, równie tragicznego i niedocenionego za życia poety romantycznego - Cypriana Kamila Norwida.

"Szukał szczęścia i spokoju przy domowem ognisku w związku małżeńskim. Ożeniony z Karoliną z Kęszyckich, znalazł to szczęście, ale prędko ono zniknęło: stracił syna, a niedługo i przywiązaną, pełną poświęcenia żonę. Czuwanie przy niej bezsenne, zgryzota trawiąca go moralnie, wreszcie śmierci ukochanej małżonki, wyczerpały resztę sił jego. (...) Zmarł 27 lutego 1845r., w trzy miesiące po śmierci żony.

Źródło horoskopu

Akt urodzenia cytowany [w:] "Ruch literacki", Tom 29, PWN, Oddział w Krakowie, 1988, s. 207-208.

Informację dodał Mirosław Czylek.