Kuroń Jacek

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dane Jacek Kuroń
Data urodzenia 3.03.1934, godz. 6:00
Miejscowość Lwów (49°50′N 24°01′E)
Strefa czasowa GMT + 1
Słońce 12° Ryb
Księżyc 3° Wagi
Ascendent 7° Ryb
Horoskop Jacka Kuronia

Biografia

Polityk, jeden z przywódców opozycji w okresie PRL, historyk, działacz tzw. Czerwonego Harcerstwa, współzałożyciel KOR, dwukrotny minister pracy i polityki socjalnej, w latach 1989–2001 poseł na Sejm X, I, II i III kadencji. Kawaler Orderu Orła Białego. Wielokrotnie aresztowany i przetrzymywany w czasach komunizmu.

W 1957 ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Rok wcześniej ponownie został przyjęty do PZPR. Usunięty z tej organizacji po napisaniu w 1964 wraz z Karolem Modzelewskim Listu otwartego do Partii, krytykującego biurokratyzację i klasowy charakter reżimu PRL. Za współudział w pisaniu Listu skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności w 1965, zwolnienie uzyskał w 1967. W 1968, w związku z wydarzeniami marcowymi, został aresztowany i skazany za organizację strajków studenckich tym razem na karę 3 i pół roku pozbawienia wolności.

Z powodu represji nie mógł znaleźć pracy w instytucjach państwowych, został więc fikcyjnie zatrudniony jako osobisty sekretarz pisarza Igora Newerlego. W latach 70. opublikował pod pseudonimem kilka powieści kryminalnych. W 1989 brał udział w rozmowach Okrągłego Stołu. W latach 1989–1990 i 1992–1993 był ministrem pracy i polityki socjalnej w rządach Tadeusza Mazowieckiego i Hanny Suchockiej. Od 1989 do 2001 sprawował mandat posła na Sejm czterech kadencji z ramienia Komitetu Obywatelskiego, Unii Demokratycznej i Unii Wolności. W wyborach w 1995 kandydował na urząd Prezydenta RP, zajął 3. miejsce, uzyskując 9,2% głosów. Występował przeciwko łamaniu praw człowieka w Chinach i Tybecie

Kliknij, by zapoznać się z biografią zamieszczoną na Wikipedii. Strona poświęcona Jackowi Kuroniowi

Kluczowe wydarzenia

 • maj 1952 - instruktor w wydz. harcerskim Zarządu Stołecznego ZMP, usunięty za krytykę organizacji
 • 1955 do 1961 - komendant Kręgu nast. Hufca Walterowskiego
 • 8 marca 1960 - rodzi się jedyny syn, Maciej [1], znany z programów kulinarnych
 • 14/15 listopada 1964 - zatrzymany (z grupą) na 48 godz., tekst (Memoriał będący krytyczną analizą ustroju PRL) przejęła SB; usunięty z PZPR
 • 19 lipca 1965 - wyrokiem Sądu Wojewódzkiego dla m.st. Warszawy skazany na 3 lata więzienia, osadzony m.in. w ZK w Potulicach, 2 maja 1967 zwolniony warunkowo
 • 3 marca 1968 - aresztowany, powodem m.in. akcja protestacyjna po zdjęciu Dziadów Adama Mickiewicza w reż. Kazimierza Dejmka
 • 15 stycznia 1969 - wyrokiem Sądu Wojewódzkiego m.st. Warszawy skazany na 3,5 roku więzienia, osadzony m.in. w ZK we Wronkach, 17 września 1971 zwolniony warunkowo
 • 14 maja 1977 - zatrzymany, 16 maja 1977 aresztowany (z 10 członkami i współpracownikami KOR), 23 lipca 1977 zwolniony na mocy amnestii
 • 1977 do 1978 - wykładowca (pedagogika społeczna) Uniwersytetu Latającego
 • 14 i 21 marca 1979 - pobity (z innymi uczestnikami) przez bojówki SZSP (organizowane przez SB) we własnym mieszkaniu podczas odbywanych tam spotkań TKN
 • lipiec 1978 - członek redakcji niezależnego kwartalnika „Krytyka”
 • 3 do 10 października 1979 - uczestnik głodówki w kościele Świętego Krzyża w Warszawie
 • 18 sierpnia 1980 - zatrzymany, 28 sierpnia 1980 aresztowany (z 13 innymi działaczami opozycji), zwolniony 1 IX 1980 na mocy Porozumień Sierpniowych, za współorganizowanie strajków
 • 13 grudnia 1981 - internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku i Warszawie-Białołęce
 • 3 września 1982 - aresztowany pod zarzutem próby obalenia siłą ustroju PRL
 • 23 listopada 1982 - zmarła żona Grażyna, zwana "Gajką"
 • 1 maja 1985 - skazany przez kolegium ds. wykroczeń na 3 mies. aresztu
 • 18 grudnia 1988 - współtwórca KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie
 • 1989 - uczestnik obrad plenarnych Okrągłego Stołu
 • 1989 do 2001 - poseł RP z list: KO „S”, UD, UW
 • 2000 - współzałożyciel (z żoną Danutą Kuroń) Uniwersytetu Powszechnego im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach na Podlasiu, pierwszy rektor.
 • 17 czerwca 2004 - zmarł w Warszawie

(Szczegółowe kalendarium pochodzi ze strony Encyklopedia Solidarności [2])

Ciekawostki

Jacek Kuroń deklarował się jako "osoba niewierząca".


Bardzo popularnym terminem, który przylgnął do Jacka Kuronia, pełniącego funkcję Ministra Pracy i Opieki Społecznej, było określenie "zupka kuroniówka". Był to darmowy posiłek wydawany na ulicach Warszawy biednym mieszkańcom miasta osobiście przez Jacka Kuronia, na początku lat 90. ubiegłego wieku. Posiłkiem tym była grochówka. Następnie wyraz ten stał się synonimem zasiłku dla bezrobotnych [3]


Popatrzmy, co się dzieje z tą nienawiścią, którą siejemy w mediach, w polityce. A siejemy jej mnóstwo. Wystarczy pod tym kątem zanalizować wystąpienia czołowych polityków. A czołowi i tak nie są jeszcze najgorsi. Ta nienawiść kiełkuje i rośnie w ludziach i potem owocuje w ich stosunku do innych – często zupełnie inaczej, niż życzyliby sobie ci, którzy ją siali. Siew nienawiści przyjmuje się nie tylko w naiwnych młodych duszach.

("Jacek o sobie" [4])


... sam akt rewolucyjny jest tylko aktem niszczenia. Jego waga polega na tym, że tworzy miejsce, w którym można zbudować coś naprawdę dobrego. Ale od mego zburzenia starego porządku nikomu jeszcze nie robi się lepiej, razie jest tylko gorzej, bo siłą rzeczy – jak podczas porządków w mieszkaniu – chwilowo panuje wielkie zamieszanie. Teraz dopiero uczestnicy przewrotu – czyli na ogół duża część społeczeństwa – mają szansę podjąć decyzję, w którą stronę pójdą.

("Jacek o sobie" [5])

Źródło horoskopu

Informację dostarczył Mirosław Czylek na podstawie opisu zawartego w książce Wojciecha Jóźwiaka "Astrologia samopoznania" (wyd. 2007, s. 33). Cyt: Czas urodzenia Jacka Kuronia znamy mało dokładnie, z zaokrągleniem do godziny. To zresztą jest częsty przypadek, że czas urodzenia zostaje przez matkę, ojca czy innych uczestników i świadków tego wydarzenia zapamiętany zaledwie tak niedokładnie. Ale lepiej znać tylko gołą godzinę, niż nie wiedzieć o czasie urodzenia pewnej osoby nic.