Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (1997)

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dane Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Data urodzenia 17.10.1997, godz. 00:00
Miejscowość Warszawa (52°13'N 21°00'E)
Strefa czasowa GMT+2
Słońce 24° Wagi
Księżyc 5° Byka
Ascendent 8° Lwa
Horoskop wejścia uchwały w życie

Opis

Najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej. Konstytucja złożona jest z preambuły i 13 rozdziałów, w tym z 243 artykułów. Prace nad przygotowaniem konstytucji rozpoczęły się już w 1989 roku i zostały wymuszone przez głębokie zmiany ustrojowe, jakie rozpoczęły się w Polsce pod koniec lat osiemdziesiątych.

2 kwietnia 1997 roku, po długotrwałej dyskusji, została ona przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe (451 głosów – za, 40 – przeciw, 6 – wstrzymujących się), które uwzględniło większość poprawek prezydenta. 25 maja 1997 odbyło się referendum, w którym społeczeństwo większością 52,71% głosów opowiedziało się za przyjęciem Konstytucji. Frekwencja w referendum wyniosła 42,86%. 16 lipca 1997 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski podpisał tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i zarządził jej opublikowanie w Dzienniku Ustaw. 16 lipca 1997 roku ukazał się Dziennik Ustaw Nr 78 z tekstem Konstytucji.


Z dłuższym opisem można zapoznać się na Wikipedii. Kliknij, żeby zapoznać się z treścią Konstytucji

Źródło horoskopu

16 lipca 1997 roku ukazał się Dziennik Ustaw Nr 78 z tekstem Konstytucji. 17 października 1997 roku Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej weszła w życie po 3 miesiącach od daty jej ogłoszenia (art. 243 nowej konstytucji).

Patrz też: kosmogram na moment podpisania Konstytucji przez prezydenta RP, 16 lipca 1997, godz. 20:00, Warszawa.