Hiller Karol

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dane Karol Hiller
Data urodzenia 1.12.1891, godz. 05:00
Miejscowość Łódź (51°47′N 19°28′E)
Strefa czasowa GMT+1:24
Słońce 9° Strzelca
Księżyc 5° Strzelca
Ascendent 8° Skorpiona
Horoskop Karola Hillera

Biografia

Polski malarz, grafik, fotograf. Reprezentant nurtu konstruktywistycznego w latach 20. XX wieku. Twórca techniki graficznej (heliografiki) [1]. Był założycielem Stowarzyszenia Artystów i Miłośników Sztuk Plastycznych „Start”. Był 1933-1936 redaktorem pisma "Forma". Zajmował się grafiką książkową oraz malarstwem ściennym. W latach 1930-1937 uczestniczył w wystawach Instytutu Propagandy Sztuki w Łodzi i Warszawie.

Hiller był również autorem witraży; wykonywał ekslibrisy, linoryty, litografie, plakaty i fotomontaże. Zilustrował wiele książek, m.in. zakomponował okładkę książki Ary'ego Szternfelda "Initiation a la Cosmonautique". Projektował scenografię do spektaklów teatralnych i okładki dla wydawnictwa "Renaissance" i L. Fiszera w Łodzi. [2]

Angażował się także w działalność w Lidze Obrony Praw Człowieka i Obywatela, udzielając pomocy więźniom politycznym Berezy Kartuzkiej, zwłaszcza po procesie brzeskim. W działalności tej wspierała go żona Jadwiga, która w Łodzi zorganizowała w latach 30. XX wieku wiele ważnych akcji charytatywnych. W 1938 r. Karol Hiller był jednym z organizatorów Klubu Demokratycznego w Łodzi. Zaczął otwarcie występować przeciw hitleryzmowi i rodzimym tendencjom faszystowskim.


Z szerszą biografią można zapoznać się na culture.pl

Kluczowe wydarzenia

  • 1921 - powrócił na stałe do Łodzi wraz z żoną i jej 12-letnim synem – Stanisławem Morawskim pochodzącym z jej pierwszego małżeństwa. Tam rozpoczął aktywną działalność artystyczną, pedagogiczną, publicystyczną i społeczną.
  • 1922 - wspólnie z poetą Witoldem Wandurskim inicjuje Hiller powstanie w Łodzi grupy artystycznej „Srebrny Wóz”. Inicjatywa ma integrować środowiska artystyczne miasta – pisarzy, plastyków, aktorów, reżyserów teatralnych. W grupie znaleźli się m.in. twórcy z byłego ugrupowania żydowskich awangardzistów „Jung Idysz”, twórcy Natan Szpigiel i Marek Schwarc, ale także Artur Szyk i Maurycy Trębacz [3]
  • 1933 - tworzy Związek Zawodowy Polskich Artystów Plastyków (ZZPAP) i staje na jego czele. W tym samym roku staje także na czele komitetu redakcyjnego czasopisma „Forma”, który oficjalnie jest organem związku, ale de facto służy jako nowoczesna trybuna wymiany poważnych poglądów na sztukę. Redakcją Hiller kieruje w sposób niezwykle demokratyczny. W każdym numerze czasopisma wiodący artykuł publikuje inny autor. Hiller zamieszcza także tam własne ważne teksty, ale nie narzuca prymatu swoich poglądów artystycznych czy filozoficznych.
  • grudzień 1939 - zmarł, dzień śmierci nie jest ściśle określony. Dysponujemy jednak informacją, że "W grudniu 1939 roku został rozstrzelany w lućmierskich lasach"

Ciekawostki

W pracy "Osamotniony i zapomniany, 70. rocznica śmierci Karola Hillera" autorstwa Gustawa Romanowskiego [4] czytamy między innymi:

Zgodnie z rodzinną tradycją również Karol miał zostać włókiennikiem tyle, że znającym się na farbiarstwie. Wysłano go więc do dobrze kształcącej zawodowo rosyjskiej Łódzkiej Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej (Łodzinskoje Manufakturno-Promyszlennoje Ucziliszcze). Ukończył ją w 1910 r., otrzymując tytuł technika chemika z celującymi ocenami. Wzorowe świadectwo było zapewne zachętą do podjęcia studiów chemicznych w Wyższej Szkole Technicznej w Darmstadt w Niemczech. Studia te jednak szybko przerwał nie wiadomo, czy ze względu na brak wystarczających funduszy dla utrzymania się w Niemczech, czy też dlatego, że postanowił pogodzić swoje dalsze kształcenie z talentem plastycznym, który ujawnił się już w latach szkolnych.

Źródło horoskopu

"Karol Hiller urodził się w Łodzi 1 grudnia 1891 roku o godzinie 5 rano, a nie 19 grudnia, jak podaje się w dotychczasowej literaturze". Źródło: Karol Hiller, 1891-1939: nowe widzenie : malarstwo, heliografika, rysunek, grafika; Muzeum Sztuki w Łodzi, 2002 - 362.

Informację podał Mirosław Czylek.