Dowbor-Muśnicki Józef

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dm.jpg
Dane gen. Józef Dowbor-Muśnicki
Data urodzenia 25.10.1867, godz. 3:15
Miejscowość Stary Garbów (50°46′N 21°46′E)
Strefa czasowa GMT+1:23:50
Słońce 2° Skorpiona
Księżyc 2° Wagi
Ascendent 25° Panny


Horoskop Józefa Dowbor-Muśnickiego


Biografia

Generał lejtnant Armii Imperium Rosyjskiego, generał broni Wojska Polskiego oraz naczelny dowódca Sił Zbrojnych Polskich w byłym zaborze pruskim.

Przez ponad 30 lat służył w wojsku rosyjskim. Był oderwany od środowiska polskiego, toteż, jak sam przyznawał, mówił nie najlepiej po polsku. Wziął udział w wojnie rosyjsko-japońskiej w 1905 r. a podczas I wojny światowej doszedł do stopnia generała i stanowiska dowódcy korpusu [1]

Nie miał większego zaufania i nie cenił cywilów zajmujących się wojskiem. Dowbor skupił się na formowaniu armii i okazał się na tym polu doskonałym organizatorem. W szybkim tempie powstały pułki, brygady i dywizje, lotnictwo, artyleria, inne rodzaje broni, a także całe zaplecze wojska. Umiejętnie połączył dwa wzorce organizacji wojska: rosyjski i niemiecki. W lutym 1919 r., gdy Niemcy przeszli do kontrofensywy podczas trwającego od grudnia 1918 powstania wielkopolskiego. Zasługą generała Dowbora było utrzymanie powstańczego stanu posiadania - i to za pomocą lokalnych sił. [2]. Kampania została zakończona sukcesem, pomimo przesłanek świadczących o tym, że Józef Piłsudski nie sprzyjał generałowi.

Wzajemna niechęć dwóch charyzmatycznych przywódców bez wątpienia wpłynęła na przedwczesne zakończenie kariery generała. Gdy Dowbor-Muśnicki dążył do stanowiska dowódcy całości sił polskich na froncie zachodnim, Armia Wielkopolska została podporządkowana Naczelnemu Dowództwu WP. Po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej generał oddał się do dyspozycji Piłsudskiego, który chciał, aby przejął od gen. Wacława Iwaszkiewicza, jego dawnego podwładnego, dowództwo armii południowej pod Lwowem. Dowbor odmówił, bowiem cenił Iwaszkiewicza. W kwietniu 1920 odmówił zaś przyjęcia stanowiska dowódcy 4 Armii, a w sierpniu tego roku stanowiska dowódcy Frontu Południowego wobec czego w dniu 6 października 1920 przeniesiony został do rezerwy, a z dniem 31 marca 1924 w stan spoczynku.

Z szerszą biografią można zapoznać się na Wikipedii.

Kluczowe wydarzenia

 • 1905 - ślub z Agnieszką Korsuńską. [3]
 • 4 lipca 1906 - narodziny syna w Jarosławiu.
 • 22 kwietnia 1908 w Charkowie - narodziny córki, Janiny.
 • 19 września 1911 - narodziny syna.
 • 18 lutego - 26 marca 1915 - bierze udział w bitwa przasnyskiej. W trakcie przeprawy przez Orzyc zostaje ciężko ranny.
 • 1917 - otrzymał awans na generała lejtnanta.
 • sierpień 1917 - objął dowództwo nad tworzonym przez siebie I Korpusem Polskim w Rosji, którego zadaniem było jak najszybsze skierowanie na front przeciwniemiecki. Ostatecznie jednak korpus brał udział w walkach wojny domowej w Rosji (1917-1921). Za zasługi wojenne odznaczany był orderami Imperium Rosyjskiego, a także orderami angielskim oraz chińskim. [4]
 • 6 stycznia 1919 - otrzymał wezwanie od Naczelnej Rady Ludowej do objęcia dowództwa nad powstaniem wielkopolskim.
 • 16 stycznia 1919 - przejmuje dowodzenie nad oddziałami powstańczymi, nowo utworzoną Armię Wielkopolską.
 • marzec 1919 - został awansowany na generała broni.
 • 7 września 1919 - narodziny córki, Agnieszki. [5]
 • w końcu marca 1920 - Józef Dowbor–Muśnicki oddał się do dymisji i osiadł w Lusowie, a następnie w Batorowie koło Poznania [6]
 • 10 sierpnia 1920 - umiera Agnieszka Dowbor-Muśnicka (z domu Korsuńska)
 • 26 października 1937 - umiera w Batorowie, po długiej chorobie

Źródło horoskopu

Informację na podstawie aktu urodzenia dostarczył Jarosław Gronert.