Aleksander Jagiellończyk

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dane Aleksander Jagiellończyk
Data urodzenia 06.08.1461, godz. 05:05
Miejscowość Kraków ( 50°03′N 19°56′E )
Strefa czasowa LAT (= 03:49 GMT)
Słońce 22° Lwa
Księżyc 21° Lwa
Ascendent 25° Lwa
Horoskop Aleksandra Jagiellończyka

Biografia

Syn Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, od 1492 roku wielki książę litewski, od 1501 roku król Polski. W 1492 wydał przywilej, który potwierdzał i wydatnie zwiększał dotychczasowe prawa i wolności panów litewskich, poszerzając prerogatywy rady wielkoksiążęcej. Przywilej ograniczał władzę wielkiego księcia i podkreślał separatyzm litewski w polityce zagranicznej [1]. Aleksander prowadził wojny z Moskwą w latach 1492-1494 i 1500-1503, zakończone niekorzystnymi dla Litwy traktatami pokojowymi. Na sejmie radomskim w 1505 r. uchwalono konstytucję Nihil novi, która obalała postanowienia aktu mielnickiego i dawała przewagę szlacheckiej izbie poselskiej nad senatem [2].


Z szerszą biografią można zapoznać się na Wikipedii

Kluczowe wydarzenia

  • 20 lipca 1492 - władał Wielkim Księstwem Litewskim (po śmierci Kazimierza Jagiellończyka), co równoznaczne było z zerwaniem unii personalnej pomiędzy Litwą i Koroną.
  • 18 lutego 1495 - ożenił się z Heleną (urodzona 19 maja 1476 roku, zmarła 20 stycznia 1513 roku. [3]), córką wielkiego księcia moskiewskiego Iwana III Srogiego -> patrz: horoskop cara i Zofii Paleolog. Małżeństwo Aleksandra Jagiellończyka (jedyny oficjalny związek polskiego władcy z córką księcia moskiewskiego) uważa się za udane.
  • 3 października 1501 - wybrany na następcę Jana Olbrachta przez sejm walny obradujący w Piotrkowie
  • 12 grudnia 1501 - w katedrze na Wawelu koronowany został na króla Polski przez najmłodszego syna Kazimierza Jagiellończyka i swojego brata arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski kardynała Fryderyka Jagiellończyka.
  • 19 sierpnia 1506 - zmarł bezpotomnie w wieku 45 lat w Wilnie.

Ciekawostki

Charakter i usposobienie: współczesny mu historyk, Maciej z Miechowa opisuje go jako silnego, muskularnego młodzieńca. Ustępował rodzeństwu pod względem zdolności umysłowych, nie potrafił się np. ładnie wypowiadać. Zawsze jednak cenił ludzi mądrych i wykształconych, posiadł umiejętność dobierania sobie zdolnych i mądrych doradców i współpracowników. Był typem milczka. Lubił się stroić, był rozrzutny. Po matce odziedziczył wielką religijność [4].

Już po koronacji (od 1492 roku Aleksander był wielkim księciem litewskim, od 1501 roku panował także w Polsce) król skarżył się na ogromny despekt ze strony polskiego duchowieństwa. Nie mógł zrozumieć, dlaczego odmówiono ukoronowania wraz z nim jego ukochanej żony [5].

Podczas panowania króla Aleksandra w 1504 roku rozpoczęto budowę renesansowego pałacu na zamku na Wawelu. Podczas życia króla wybudowano skrzydło północno-zachodnie. Budowę tę kontynuował jego młodszy brat Zygmunt I Stary.

Źródło horoskopu

Rękopis horoskopu Aleksandra Jagiellończyka ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej (domy Regiomontanusa).

Rękopis z Biblioteki Jagiellońskiej, na którym zapisano datę 5 sierpnia, godz. 17:05 LAT (liczoną od południa), co oznacza, że był to dzień następny godz. 05:05. Informację dodał Piotr Piotrowski.