Świętochowski Aleksander

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dane Aleksander Świętochowski
Data urodzenia 18.01.1849, godz. 19:00
Miejscowość Stoczek Łukowski ( 51°57′N 21°58′E)
Strefa czasowa GMT +1:28
Słońce 29° Koziorożca
Księżyc 26° Skorpiona
Ascendent 28° Lwa
Horoskop Aleksandra Świętochowskiego

Biografia

Polski pisarz, publicysta, filozof i historyk, aforysta, krytyk, publicysta polityczny, działacz społeczny. Studia w Szkole Głównej i na Uniwersytecie Warszawskim odbywał w latach 1866-1870 na wydziale filologiczno-historycznym. W 1874 wyjechał do Lipska, gdzie na tamtejszej uczelni uzyskał doktorat z filozofii. W rozprawie doktorskiej i innych swych utworach wystąpił jako reprezentant etyki racjonalistycznej; za A.Comtem i innnymi domagał się połączenia jej z socjologią i uznania w niej jednej z dyscyplin filozofii [1]

Publikował artykuły w "Przeglądzie Tygodniowym", następnie pracował w dzienniku "Nowiny", aby założyć tygodnik "Prawda", który redagował do roku 1902. Był gorącym rzecznikiem postępu, oświaty, kultury, walczył o równe prawa dla kobiet, Żydów, zwalczał konserwatyzm, wstecznictwo i klerykalizm.

Z szerszą biografią można zapoznać się na Wikipedii.

Ciekawostki

Świetochowski często posługiwał się aluzją, przenośnią i parabolą, dzięki czemu mógł dodatkowo porozumiewać się z czytelnikiem. Dbał o atrakcyjność intelektualną felietonu, chciał imponować i olśniewać erudycją, kulturą filozoficzną i literacką. Forma felietonu sprzyjała emocjonalnej temperaturze wypowiedzi, wygłoszeniu perswazji, gróźb, patetycznych apostrof, ironicznych inwektyw, w których Poseł Prawdy prowadził batalie o wolność myśli, laicyzację szkoły i innych instytucji życia społecznego, walczył z klerykalizmem, nietolerancją, fanatyzmem, bigoterią, prowokując zgorszenie, protesty, polemiki i zdobywając równocześnie zwolenników. [2]

Kluczowe wydarzenia

  • 1881 - założył własne, niezależne pismo "Prawdę", która odegrała ogromną rolę w kształtowaniu umysłowości następnych generacji polskiej inteligencji [3]
  • 17 października 1882 - urodził się syn, Ryszard
  • 1906 do 1913 - założył i kierował Towarzystwem Kultury Polskiej
  • Od 1912 - już do śmierci mieszkał w Gołotczyźnie, gdzie związał się wspólną ideą i głębszym uczuciem osobistym z Aleksandrą Bąkowską
  • wiosna 1921 - do szkoły trafia Maria Żydowo (ur. 4 maja 1902 w Kutnie) - Wkrótce młodziutką uczennicą zainteresował się Świętochowski. Kiedy ją poznałem [...] - wspominał - była to panienka osiemnastoletnia, drobna, kształtna, ładna blondynka z bardzo prawidłowymi rysami twarzy miłej, łagodnej, lekko uśmiechniętej. Z a i n t e r e s o w a n i e uczennicą zostało z a u w a ż o n e przez środowisko nauczycielskie. Otoczono dziewczynę nadzorem i doradzono wyjazd z Gołotczyzny. Posłuszna, opuściła szkołę i powróciła do matki i sióstr. [4]
  • 27 września 1922 - zamieszkał z Marią Żydowo (ur. 4 maja 1902 w Kutnie)
  • sierpień 1932 - owdowiał po 35 latach separacji małżeńskiej
  • 18 września 1932 - wziął ślub z Marią
  • 25 kwietnia 1938 - zmarł

Źródło horoskopu

Informację podał Wojciech Suchomski na podstawie aktu urodzenia [5]. Dziękujemy Genny za pomoc w uzupełnieniu hasła.